• 15:00

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:31

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی