• 10:45

    دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 12:45

    دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی